Objectius

 • Generar coneixement sobre cooperació.
 • Centralitzar, compartir i transferir informació.

 

Visió de la xarxa:

 • Abordar la temàtica de la cooperación, el desenvolupament i el turisme des d’una perspectiva acadèmica i de recerca.
 • Crear una xarxa d’universitats i investigadors en matèria de turisme i cooepració que assumeixi el lideratge.
 • Generar una aliança de grups de recerca d’universitats nacionals i internacionals de països en vies de desenvolupament.
 • Potenciar el caràcter multidisciplinar-trasdiciplinar de la xarxa.
 • Ser un referent científic.
 • Coordinar la Universitat i altres agents.
 • Establir una plataforma de difusió de la informació.

Línies de treball:

 • Investigació sobre la cooperació.
 • Indicadors d’eficiència.
 • Publicació online.
 • Programa de Fòrum per a debatre estratègies i models teòrics.
 • Definir temàtiques específiques de recerca: artesania i desenvolupament local.