Estructura organitzativa: secretariat

Coordinació: Nel·lo, Marta (Universitat Rovira i Virgili)

Blàzquez, Macià (Universitat de les Illes Balears)

Cañada, Ernest (Alba Sud)

Gascón, Jordi (Foro Turismo Resposable)

Morales, Soledad (Universitat Oberta de Catalunya)

Morera, Carlos  (Universitat Nacional de Costa Rica)

Navarro, Enrique (Universidad de Málaga)

Pérez, Yolanda (Universitat Rovira i Virgili)

Pereira, Anderson (Universitat Federal de Uberlândia)

Sariego, Ignacio (Escuela Universitaria de Turismo “Altamira”, Universidad de Cantabria)

Serrano, Damià (CETT-Universitat de Barcelona)

Tresserras, Jordi (Programa de Turisme Cultural (DPTC-UB), Universitat de Barcelona)