Organitzacions i Grups d’investigació

Aquests són els grups de treball i organitzacions als que pertanyen alguns dels membres de la Xarxa.

  • Alba Sud -web
  • Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)   –web.
  • Anàlisi Geogràfic Regional   –web.
  • Estudis Territorials i Turístics   –web.
  • EURGEOT/CETI   –web.
  • Foro del Turismo Responsable -web
  • GI-1871-ANTE   –web.
  • Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori   –web.
  • Grup d’Investigació d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)   –web.
  • Laboratori del Nou Turisme
  • Programa de Turisme Cultural (DPTC-UB)   –web.
  • RED TEMÁTICA DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE TURISMO –web
  • Turisme, Patrimoni i Desenvolupament   –web.
  • Tudistar, Tourism Research Group –web.

            width="120"