I Congreso COODTUR

Turisme, cooperació i desenvolupament

Octubre 2009, Vila-seca

turismo-cooperacio-desarrollocontraportada001

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ

La celebració del I Congrés COODTUR organitzat pel Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili conjuntament amb el Centre de Cooperació pel Desenvolupament Rural (CCDR) de la Universitat de Lleida que es va celebrar a La Pineda (Vila-seca, Tarragona) els dies 15 i 16 d’octubre de 2009, és el punt de partida de la recent constituïda Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme, Cooperació i Desenvolupament (COODTUR). La consideració del turisme com una via i oportunitat pel desenvolupament està cada vegada més present a les polítiques socioeconòmiques dels països, a les estratègies dels països receptors d’ajuda internacional i als organismes donants.

Alguns fets que han contribuït a aquest increment de protagonisme del turisme són, entre altres, el consens aconseguit en reunions internacionals sobre la capacitat del turisme per contribuir al desenvolupament socioeconòmic i més concretament a la disminució de la pobresa; tal i com es recull als Objectius de Desenvolupament del Mil·leni fixats per les Nacions Unides.

El sector del turisme és una línia estratègica que té grans possibilitats per esdevenir en el líder de la cooperació turística internacional, considerant-lo una eina que, gestionant-la bé, contribueix a l’ augment de la qualitat de vida de les poblacions locals i a la reducció de pobresa tot fomentant la creació de llocs de treball i la conservació del patrimoni natural i cultural. La transcendència i la magnitud de la trajectòria recorreguda fins ara, exigeix que es dediquin esforços a conèixer, analitzar, mesurar i avaluar l’efectivitat i capacitat real del turisme com a eina de cooperació també des d’una perspectiva acadèmica i de la investigació.

És necessari expressar, finalment, l’agraïment a totes les entitats que van fer possible la realització del Congrés i aquesta publicació. Concretament al Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural (CCDR) de la Universitat de Lleida, al Ministeri de Ciència e Innovació, a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca, la Càtedra Desenvolupament Sostenible DOW-URV i a la Universitat Rovira i Virgili i, particularment, a l’Escola Universitària de Turisme i Oci i al Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”.

Per últim, destacar la implicació, l’esforç i la dedicació pel bon desenvolupament del Congrés dels membres del Comitè Organitzador, el Comitè Científic, i la Secretaria Tècnica, així com la dels ponents, expositors i moderadors. […]

Marta Nel·lo Andreu

  • Enllaços als documents electrònics (actes I Congrès COODTUR)

Ponència d’inaguració, índex i presentació

Mesa 1. I Congreso

Mesa 2. I Congreso

Mesa 3. I Congreso